Bli medlemsbedrift

Fordelene er mange ved å bli en av våre medlemsbedrifter…

Hvordan?

OKBT er opptatt av kompetanseheving og arrangerer derfor nødvendige kurs for lærlingene og instruktører i henhold til gjeldende krav. 

OKBT fungerer som et bindeledd mellom skole, bedrifter og elever og tar ansvar for innholdet i læretiden. Vi arrangerer mye kurs og kompetanseheving på ulike nivåer i læretiden, og sikrer dermed at hele læreplanen er gjennomgått før vi melder lærlingene opp til fagprøve. For våre medlemsbedrifter er vi en trygghet på at læretiden har det innholdet som kreves, og vi har tett oppfølging gjennom hele læretiden.

Jim Nybø

Daglig leder og veileder
+47 905 32 785
 jim@billerling.no

Per Steinar Brendløkken

Veileder transportfag
+47 913 82 950
ps@billerling.no

Morten Bergene

Veileder bilfagene Valdres
+47 952 79 279
morten@billerling.no

Petter Kristiansen
Veileder bilfagene

+47 920 38 562
petter@billerling.no

Even Erlien

Veileder bilfagene
+47 915 22 222
even@billerling.no

Jostein Ruud

Veileder transportfag
+47 922 07 402
jostein@billerling.no