Opplæringskontoret
for Bil- og transportfag i Vestoppland

Opplæringskontoret for Bil- og Transportfag i Vestoppland (OKBT) startet i 1993 som en forening med opplæringsansvar for lærlinger innen bilfag i Vestoppland. Med tiden har ansvaret vokst, og pr. i dag har vi nær 200 medlemsbedrifter innen bil og transportfag i hele det som tidligere het Oppland fylke. OKBT fungerer som et bindeledd mellom skole, bedrifter og elever og tar ansvar for innholdet i læretiden. Vi arrangerer mye kurs og kompetanseheving på ulike nivåer i læretiden, og sikrer dermed at hele læreplanen er gjennomgått før vi melder lærlingene opp til fagprøve. For våre lærlinger og medlemsbedrifter er vi en trygghet på at læretiden har det innholdet som kreves, og vi har tett oppfølging gjennom hele læretiden.

Utdanningen til fagbrev går stort sett over fire år, to år på skole og deretter to år som lærling i bedrift. Vel læretidens slutt meldes lærlingen opp til fagprøve og ved bestått prøve utstedes fagbrev. Vi har også andre ordninger innen fagopplæringen som fører fram til fagbrev eller kompetansebevis.

Opplæringskontoret er et samarbeidsorgan som sammen med medlemsbedriftene påtar seg opplæringsansvar for lærlinger. i 2022 tok vi i bruk 450 kvm komplett kursverksted i Hunndalen som brukes til kompetanseheving for lærlinger og ansatte i våre bransjer. Opplæringskontoret har som oppgave å rekruttere til fagene/bransjene og hjelpe bedrifter og lærlinger fram til fag / svennebrev.

Opplæringskontoret arbeider også med å skaffe flere medlemsbedrifter innenfor forskjellige fag. Ønsker din bedrift medlemskap eller mer informasjon så ta kontakt med oss.

Hva gjør opplæringskontoret?

  • OKBT har opplæringsansvaret som følger opp lærlinger og bedrifter i hele læretiden for å sikre at lærlingene får opplæring etter gjeldende læreplan i fagene.
  • Sørger for informasjon og veiledning til elever, foreldre. Samarbeid med skoler og fylkeskommune.
  • Markesfører næringene og fagene i forbindelse med yrkesorienteringstiltak som gjerne arrangeres av ungdomskoler.
  • Har all administrativ oppfølging fra formidling av læreplasser til oppmelding til fag / svenneprøve.
  • Skaper samhold mellom lærlinger.
  • Ansvarlig for lærlingers restteori i aktuelle fag.
  • Driver utviklingsarbeid med sikte på å sikre god rekruttering og fagopplæring i bedrifter.

Bli
lærling i faget

Bli en
medlems
bedrift

Les mer
om oss
i okbt