Lette
kjøretøy

Tunge
kjøretøy

Motor
sykkelfaget

Reserve
delsfaget

Hjul
rustningsfaget

Motor
mekanikerfaget

Bil
skadefaget

Bil
lakkererfaget

Chassis
påbyggerfaget

Yrkes
sjåførfaget

Logistikk
Faget

Bilpleie
faget