Oppstartsmelding til nye lærlinger
Det nærmer seg starten på 24 mnd læretid ute i bedrift og da er det noen opplysninger om hvordan denne tiden vil bli organisert fra opplæringskontorets side.
Les hele...

ReservedelsfagetTilbehør, salg, kommunikasjon, service, økonomi og logistikk…

Reservedelsfaget handler om kompetanse innenfor håndtering av deler og utstyr til kjøretøy og det å ivareta høye krav til sikkerhet og komfort.

Kundebehandling, miljø, logistikk og økonomi er viktige arbeidsområder, og en lærer om krav til effektivitet, omstilling og utvikling. I dette arbeidet er planlegging, dokumentasjon og kvalitetssikring viktig. En lærer hvordan kunder skal få rask tilgang på deler og utstyr, og man lærer om håndtering og retur av fornybare og miljøskadelige komponenter.

På VG1-nivå velger du enten Teknikk og industriell produksjon – eller Elektrofag. På VG2 velger du Kjøretøy.

Viktige arbeidsområder er:

Kommunikasjon og service
- omfatter samspillet mellom kunde og selger. Veiledning av kunder i valg av deler og løsninger inngår i dette arbeidet. Videre omfatter det innhenting av priser og alternativer. Etikk og bedriftens organisering av arbeidet hører også med.

Logistikk
- omfatter styring og drift av lager. Rutiner for salg, oppbevaring, forsendelser, reklamasjoner og retur av deler til produsent og til destruksjon samt mengdejustering er viktige områder.

Produkter og produktvalg
- omfatter innhenting og formidling av informasjon om produkter. Veiledning av kunder i produktvalg, behandling av ulike produkter, bruk av regelverk og produsentenes spesifikasjoner er viktige arbeidsområder.

Økonomi
- omfatter økonomisk styring av lageret med tanke på budsjetter, lønnsomhet, kostnader, innkjøp, varebeholdning og omsetningshastighet.
www.aktiweb.no