Oppstartsmelding til nye lærlinger
Det nærmer seg starten på 24 mnd læretid ute i bedrift og da er det noen opplysninger om hvordan denne tiden vil bli organisert fra opplæringskontorets side.
Les hele...

Opplæringskontoret for Bil- og transportfagFremtiden krever dyktige fagarbeidere. Det får vi best gjennom dyktige og motiverte lærlinger. OKBT har som oppgave å rekruttere til medlemsbedriftenes bransjer som hele tiden har behov for dyktige fagarbeidere.

Utdanningen til fag / svennebrev går stort sett over fire år, to år på skole og deretter to år som lærling i bedrift.  Vel læretidens slutt meldes lærlingen opp til fag / svenneprøve og ved bestått prøve utstedes fag eller svennebrev.

Opplæringskontoret er et samarbeidsorgan som sammen med medlemsbedriftene påtar seg opplæringsansvar for lærlinger.  Opplæringskontoret har som oppgave å rekruttere til fagene/bransjene og hjelpe bedrifter og lærlinger fram til fag / svennebrev.

Opplæringskontoret arbeider også med å skaffe flere medlemsbedrifter innenfor forskjellige fag.  Ønsker din bedrift medlemsskap eller mer informasjon så ta kontakt med oss.

Hva gjør opplæringskontoret?
  • OKBT har opplæringsansvaret som følger opp lærlinger og bedrifter i hele læretiden for å sikre at lærlingene får opplæring etter gjeldende læreplan i fagene.
  • Sørger for informasjon og veiledning til elever, foreldre.  Samarbeid med skoler og fylkeskommune.
  • Markesfører næringene og fagene i forbindelse med yrkesorienteringstiltak som gjerne arrangeres av ungdomskoler.
  • Har all administrativ oppfølging fra formidling av læreplasser til oppmelding til fag / svenneprøve.
  • Skaper samhold mellom lærlinger.
  • Ansvarlig for lærlingers restteori i aktuelle fag.
  • Drive utviklingsarbeid med sikte på å sikre god rekruttering og fagopplæring i bedrifter.

Opplæringskontorets oppgaver.

Kontoret skal holde kontinuerlig kontakt med medlemsbedriftene, de faglig ansvarlige og lærlingene.  Det blir også ført tilsyn med lærlingene slik at de får den opplæringen som er beskrevet for faget.  Kontoret skal inngå kontrakt med lærlingen på vegne av medlemsbedriftene.  Opplæringskontoret skal ta ansvar for at lærlingene blir utplassert der det er nødvendig.  Kontoret arbeider for en best mulig kontakt med næringsorganisasjoner og offentlige opplæringsmyndigheter.
www.aktiweb.no