Kontakt ossFirma:
OKBT Vestoppland
Co/ Lena Videregående skole
Telefon:  905 32 785
Adresse: Postboks 133


Postnr./Sted 2851 Lena
E-post: jim@billerling.no


Vi holder til i E - blokka på Lena videregående skole
I tillegg til våre kontorer har vi et eget undervisningsrom hvor det holdes lærlingesamlinger.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d976.9919980775376!2d10.818924079940538!3d60.67633520059962!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x4641c31911bcc235%3A0x500a98a8435ca848!2sLena+videreg%C3%A5ende+skole!5e0!3m2!1sno!2sno!4v1487854846356" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

Firma: Kontaktpers:
Adressa: Postnr./sted:
Telefon: E-post:
Beskjed:   
  
www.aktiweb.no