A/S Gran Frakt
Adresse:
Postboks 136, 3521 Jevnaker
Kontakt pers:
Paul Raade
Telefon:
907 26 591
E-post:
paul.raade@dordor.no
Hjemmeside
www.dordor.no

Vi er godkjent i følgende lærefag:

- Yrkessjåførfaget


Ledige læreplasser:
1 stk læreplass i yrkessjåførfaget


  

www.aktiweb.no